Tankekors

To vers fra Apgj 16,9-10 er igjen blitt levende for oss:
Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der.
Vi har fått begynne på vår tredje periode i Øst-Afrika. Gled deg med oss!

Takk og be

Takk
  • for at vi får være i Kenya
  • for at ungdommene på WNS har fått klasserom
  • for at vi får være friske og har det godt
  • for et fredelig Kenya
Be
  • om en god start i arbeidet
  • om at vi som familie må ha det greit selv om vi er på forskjellige plasser
  • om at alle må trives på ny plass
  • for ungdommene på amerikansk highschool
  • om en fredelig implementering av den nye grunnloven